Verschillen op de werkvloer

 “U = Sie”en “je = du”   

 Nederlander gebruiken snel “je” ook in de zakelijke markt. Duitsers gebruiken “Sie” als vorm van respect. Het Duitse „du“ is in Duitsland een kenmerk van vriendschap. Het Nederlandse „je - du“ in de zakelijke markt betekent niet expliciet een vriendschap.

             

Titulatuur en uiterlijkheiden

Titulaturen en formele benamingen zijn niet zo belangrijk in Nederland. In Duitsland vindt men het gebruik van titulaturen heel belangrijk. Heeft iemand een Dr.-titel, dan hoort hij bij de familienaam. Duitsers letten heel erg op uiterlijkheden. Een goed verzorgd uiterlijk houdt in Duitsland in dat u competent bent.  

  

Talenten van de medewerkers 

In Duitsland wordt de medewerker aan de hand van zijn vakcompetentie beoordeeld. Dan komen de bedrijven/instellingen waarvoor men gewerkt heeft en het laatst de persoonlijkheid. In Nederland is het omgedraaid. Rapporten zijn niet zo belangrijk.

 

Hiërarchie

De afstand tussen baas en werknemer is in Nederland klein. Ook de mening van de stagiaires is belangrijk. Er wordt samen over dingen overlegd. In Nederland geven de bazen geen bevel maar een advies. De medewerkers mogen zelf meer beslissen. In Duitsland moet dat wat de baas zegt gedaan worden.

 Bij de eerste vergadering is de chef meestal aanwezig. Dan neemt de medewerker het over. Maar beslissingen moeten altijd met de chef worden afgestemd.


Vergadering

In Nederland bestaat in vergaderingen meestal bereidwilligheid om de andere partij een stukje tegemoet te komen. Duitsers hebben een doel voor hun gesprek dat zij proberen te bereiken. Grapjes en lachen behoren in Nederland bij vergaderingen. In Duitsland worden speciaal in het begin geen grapjes gemaakt, omdat het onprofessioneel lijkt.
 

 Privé leven

Vragen uit het privé leven zijn in Nederland op de werkvloer gewoon. In Nederland wil men eerst elkaar leren kennen. In Duitsland onderscheidt men strikt privé en beroep.

 

Openheid

Nederlander zijn direct wat de zaak aan gaat. Ze zeggen wat zij denken. Maar ze zijn voorzichtig als het om de persoon gaat. De zakenpartner wordt niet in verlegenheid gebracht. Duitsers zijn op de werkvloer gereserveerd en niet erg sociaal, meer georiënteerd op hun succes. Bij problemen zijn Nederlanders pragmatisch: Is hier een probleem? Dan lossen wij het op. In Duitsland bekijken ze het probleem niet als uitdaging maar als kenmerk van incompetentie. Het werkt niet 100%.